การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

13 ธ.ค. 2562      118 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันนี้ (13ธ.ค.62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ห้องโกมาซุม ศาลากลางจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เผย มุ่งเน้นให้เด็ก-เยาวชนกล้าแสดงออก และได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์