กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการด้านกีฬา จังหวัดระนอง

20 ธ.ค. 2562      188 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการด้านกีฬา จังหวัดระนอง

ระหว่างวันที่ี่ 20-21 ธันวาคม 2562 ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการด้านกีฬา จังหวัดระนอง ณ บริเวณชายหาดอ่าวแม่หม้าย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง เป็นประธานในพิธี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นักกีฬา ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง และ อบต.เกาะพยาม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกีฬาของจังหวัดระนอง ในการส่งเสริมขีดความสามารถของเครือข่ายองค์กรชุมชนด้านกีฬา รวมถึงพัฒนาเครื่อข่ายองค์กรชุมชนด้านการกีฬาของจังหวัดระนอง ให้สามารถบริหารจัดการด้านการกีฬาและกิจกรรมกีฬาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ