การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

9 ม.ค. 2563      157 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ (9 ม.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายอุทัย คำเทียมแก้ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 “อุดรธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 จังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 8 ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ โดยมีรักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประมวลวิทย์ พฤศชนะ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีนายสมพล เวียงสิมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา, ตัวแทนจากจังหวัดกระบี่,จังหวัดภูเก็ต,จังหวัดสุราษฎร์ธานี,จังหวัดชุมพร,จังหวัดระนอง และผู้จัดการทีม/ผู้ควบคุมทีม/ผู้ประสาน/เจ้าหน้าที่พลศึกษา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมจำนวน 70 คน