ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและขอขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน บุคลากรทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดระนองในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี

6 ก.พ. 2563      103 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและขอขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน บุคลากรทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดระนองในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี