การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ NAVY TRIATHLON Season 2 ในพื้นที่จังหวัดระนอง

11 ก.พ. 2563      135 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันนี้ (11 ก.พ. 63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ NAVY TRIATHLON Season 2 ในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน รวมทั้งการมอบหมายภาระกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 2 "อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาแซ่ซ้องพระเกียรติคุณ" สนามที่ 2 จังหวัดระนอง เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณแห่งวีระกษัตริย์ไทย ของกองทัพเรือ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะหลอมรวมจิตใจของชาวไทย “ ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี”และเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง โดยจะมีการจัดแถลงข่าว ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประภาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดระนอง และจะทำการแข่งขันระหว่าง วันที่ 20-21 มีนาคม 2563 โดยมีพิธีเปิด ณ ท่าเรืออเนกประสงค์ จังหวัดระนอง