การประชุมการจัดโครงการอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง

13 ก.พ. 2563      112 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมการจัดโครงการอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง

วันนี้ (13 ม.ค.62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมการจัดโครงการอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง และเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง เข้าร่วม ซึ่งการประชุมในครั้งเพื่อแจ้งเรื่องคุณสมบัติของ อสก. การรับสมัคร และเป้าหมายของอสก.จังหวัดระนอง ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรม อสก.หลักสูตรการอบรม อสก. รุ่นที่ 4 จากอำเภอเมืองระนอง จำนวน 38 คน/หมู่บ้าน อำเภอกระบุรี จำนวน 61 คน/หมู่บ้าน อำเภอละอุ่น จำนวน 30 คน/หมู่บ้าน อำเภอกะเปอร์ จำนวน 34 คน/หมู่บ้าน และอำเภอสุขสำราญ จำนวน 15 คน/หมู่บ้าน รวม 178 คน/หมู่บ้าน โดยโครงการอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2563