กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เส้นทางถนนระนอง-หินช้าง

18 ก.พ. 2563      149 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เส้นทางถนนระนอง-หินช้าง

วันนี้ (18ก.พ.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เส้นทางถนนระนอง-หินช้าง ณ ท่าเรืออเนกประสงค์ ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร ภาคเอกชน และประชาชน จิตอาสาเข้าร่วม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ ภายในกิจกรรมมีการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ฉีดล้างถนน เพื่อปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยรอบให้สวยงาม