การประชุมทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)

22 ก.พ. 2563      106 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)

เมื่อวันที่ (22 ก.พ.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และผู้บริหารกระทรวงฯ ในการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ในการทำหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมพลศึกษา และสร้างเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19