การประชุมแนวทางการเตรียมความพร้อมงาน “อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2563 (ฝ่ายจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว)

24 ก.พ. 2563      172 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมแนวทางการเตรียมความพร้อมงาน “อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2563 (ฝ่ายจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว)

วันนี้(24 ก.พ.63) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดการประชุมแนวทางการเตรียมความพร้อมงาน “อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2563 (ฝ่ายจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว) ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรม การออกบูธ โซนการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โดยการให้หน่วยงานใดมีความพร้อมจะเตรียมของร่วมงานออกบูธ งาน“อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2563 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ให้จัดเตรียมและแจ้งทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองทราบ เพื่อจัดตารางการออกบูธของแต่ละหน่วยงาน โดยมติที่ประชุมเห็นพร้อมว่า โซนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ประจำปีนี้มีคอนเซ็ปว่า “ระนอง เมืองมหัศจรรย์ เที่ยวได้ตลอดปี Amazing Green Season @Ranong”