การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

28 ก.พ. 2563      154 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันนี้ (28 ก.พ.63) เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมประชุม ซึ่งการประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดที่ผ่านมา และได้สาธิตขั้นตอนการล้างมือเพื่อป้องกัน COVID-19 จากนั้นได้สรุปกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบเดือนกุมภาพันธ์ และแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม เรื่องโครงการอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง การเตรียมความพร้อมงาน “อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2563 (ฝ่ายจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว) “ระนอง เมืองมหัศจรรย์ เที่ยวได้ตลอดปี Amazing Green Season @Ranong” และสุดท้ายก่อนปิดการประชุมได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำงานในเดือนที่ผ่านมา “การทำงานจะสำเร็จได้ต้องมีทีมงานที่เข้มแข็ง”