ปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง

7 มี.ค 2563      119 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง

วันนี้(7มี.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง โดยมีดร.จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬา กล่าวรายงานในพิธี พร้อมด้วยดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา หัวหน้าคณะวิทยากร คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครจากทั้ง 5 อำเภอเข้าร่วม

กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากผู้ที่มีความสนใจและมีจิตอาสาจากท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดระนองให้เป็นอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ในการร่วมขับเคลื่อนและเป็นเครือข่ายการกีฬาและการออกกำลังกายในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาทางการกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดระนองต่อไป