การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเส้นทางขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

12 มี.ค 2563      107 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเส้นทางขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

วันที่ (12 มี.ค.63) เวลา 13.30 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเส้นทางขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเส้นทางขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ซึ่งจังหวัดระนอง มีความประสงค์พัฒนาระบบเส้นทางขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ มีการให้บริการที่ดีเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก และรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง อันเป็นการยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport) อย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบันมาสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดระนองต่อไป