กิจกรรม “Big Clean สู้ Covid - 19” และขยะรีไซเคิลแลกบุญ ครั้งที่ 1

13 มี.ค 2563      135 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรม “Big Clean สู้ Covid - 19” และขยะรีไซเคิลแลกบุญ ครั้งที่ 1

วันที่ (13 มี.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมกิจกรรม“Big Clean สู้ Covid - 19” โดยสะสาง ทำความสะอาดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดระนอง ตามมาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และร่วมกิจกรรม“ขยะรีไซเคิลแลกบุญ”ตามแผนการปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระนอง โดยนำขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ ส่งขายให้กับร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล ณ บริเวณด้านล่างหอประชุมจังหวัดระนอง (คอซู้เจียง) เพื่อส่งมอบรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้แก่มูลนิธิพระราชวังรัตนรังสรรค์