การประชุมเพื่อหารือข้อมูลในการจัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้ท่าอากาศยานในกลุ่มเมืองรอง

17 มี.ค 2563      104 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมเพื่อหารือข้อมูลในการจัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้ท่าอากาศยานในกลุ่มเมืองรอง

วันที่ (17 มี.ค.63) เวลา 14.00 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมหารือข้อมูลในการจัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้ท่าอากาศยานในกลุ่มเมืองรอง ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง ผู้แทนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดระนอง และประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เข้าร่วมหารือในการจัดทำนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มเที่ยวบินในท่าอากาศยานภูมิภาค พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการท่าอากาศยานให้มากขึ้น ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้ท่าอากาศยานในกลุ่มเมืองรอง