เลื่อน!!! การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (อาวุโส อายุ 40 ปีขึ้นไป) จังหวัดระนอง

18 มี.ค 2563      96 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เลื่อน!!! การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (อาวุโส อายุ 40 ปีขึ้นไป) จังหวัดระนอง

ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้ทำการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (อาวุโส อายุ 40 ปีขึ้นไป) จังหวัดระนอง ณ สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองระนอง อำเภอระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563

เนื่องจากปัจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 "โควิด 19 " เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจึงขอเลื่อนการแข่งขันฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ