การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดระนอง (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563

24 มี.ค 2563      112 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดระนอง (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ (24 มี.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดระนอง (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เพื่อดำเนินการตามภารกิจคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดระนอง (กพร.ปจ.) และรวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)