การประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2563

26 มี.ค 2563      126 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (26 มี.ค.63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ประธานการประชุม โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมประชุม ซึ่งการประชุมเน้นย้ำเรื่องมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนมีนาคม และแจ้งให้ทราบถึงการเลื่อนการจัดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ดังนี้
1.โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทางน้ำ
3.โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563