ประกาศสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต)

13 เม.ย. 2563      162 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประกาศสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต)

-เพื่อเป็นการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

-เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ที่อยู่ในเขตจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากมีคำสั่ง ประกาศปิดจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานฯจึงขออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ซึ่งท่านไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน โดยการเปิดช่องทางในการยื่นเอกสาร ในการขอออกใบอนุญาต การต่ออายุ การแจ้งเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกขอคืนเงินหลักประกัน 2 ช่องทาง