จังหวัดระนอง จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)

25 พ.ค. 2563      126 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดระนอง จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)

วันนี้ (25 พ.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประกอบพิธี โดยมีตระกูล ณ ระนอง ส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธี พร้อมกล่าวคำสดุดีพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) และจุดเทียน รินน้ำชา สักการะตามพิธีจีนฮกเกี้ยน เผากระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อเป็นการรำลึกในคุณงามความดี และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำคุณประโยชน์ให้กับชาวจังหวัดระนองและประเทศชาติเป็นอย่างมาก เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับข้าราชการและประชาชนและได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2425 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) จังหวัดระนองจึงได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี(คอซู้เจียง)