ซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวเมืองระนอง

29 พ.ค. 2563      86 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวเมืองระนอง

วันนี้ (29 พ.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าสังเกตการณ์และในคำปรึกษา การซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวเมืองระนองของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดระนอง ผู้ประกอบการร้านอาหาร และโรงแรม ซึ่งเห็นว่ามีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังเมืองระนอง และเชื่อมั่นว่าจะสามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างดีที่สุด และหลังจากนี้จะมีงบประมาณจากรัฐบาลที่จะมาสนับสนุนและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว ซึ่งในวันเสาร์นี้จะได้มีการจัดประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะสนับสนุนผลักดันโครงการการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง แล้วส่งต่อให้กับรัฐบาลในการอนุมัติงบประมาณต่อไป