การประชุมข้อเสนอแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท

30 พ.ค. 2563      89 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมข้อเสนอแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท

วันนี้ (30 พ.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดการประชุมข้อเสนอแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นายวรานนท์ เกลื่อนสิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวประจำจังหวัดระนอง ประธานการประชุม พร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดระนอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุม
ซึ่งการประชุมพูดถึงแนวทางขั้นตอนการจัดทำและเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอโครงการที่จัดทำแผนงานและเสนอโครงการ โดยมีขั้นตอนการจัดทำตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายหลังเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ต่อไปได้ ซึ่งหลังจากเขียนโครงการส่งมายังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองตามวันเวลาที่กำหนดแล้ว ได้นำเสนอแผนงานหรือโครงการไปยังที่ประชุมใหญ่ของจังหวัดต่อไป