จังหวัดระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนอง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1 มิ.ย. 2563      105 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนอง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันนี้(1 มิ.ย.63) เวลา 14.00 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนอง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมีพระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นได้กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย มงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนม พรรษา พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และร่วมเจริญสมาธิ 5 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
การจัดพิธีเจริญพระพุทธสมโภชพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 และบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกร ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การเจริญพระพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์ สวดด้วยความเคารพ ศรัทธา พร้อมกับแผ่เมตตา และทำใจให้สงบเป็นสมาธิ ก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอนุภาพยิ่งขึ้น