การประชุมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

2 มิ.ย. 2563      103 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

วันที่(2 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประการธุรกิจโรงแรม เข้าร่วม เพื่อรับฟังการชี้แจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนสถานประกอบการผ่านเว็บไซต์ WWW.ไทยชนะ.COM การจัดทำบัตรทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.3) และการจัดส่งสำเนาทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.4)