มหาวิทยาลัยศิลปากร “การบูรณาการเพื่อยกระดับรายได้ท้องถิ่นจากนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก”

8 มิ.ย. 2563      108 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

มหาวิทยาลัยศิลปากร “การบูรณาการเพื่อยกระดับรายได้ท้องถิ่นจากนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก”

วันนี้ (8 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทุนดำเนินการวิจัย “การบูรณาการเพื่อยกระดับรายได้ท้องถิ่นจากนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก” จากสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สกสว.) ซึ่งกลุ่มจังหวัดคือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง