กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เส้นทางปั่นรถจักรยาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

9 มิ.ย. 2563      95 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เส้นทางปั่นรถจักรยาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันนี้ (9 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เส้นทางปั่นรถจักรยาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา ธิบดินทร ณ ลานอเนกประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชายโยธา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม โดยการกำจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศน์ไหล่ทางของเส้นทางปั่นจักรยานคู่ขนานถนนเพชรเกษม ช่วงตั้งแต่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงระนอง ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง