ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 "ระนองเกมส์"

10 มิ.ย. 2563      103 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 "ระนองเกมส์"

วันนี้(10 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 "ระนองเกมส์" ณ ห้องประชุมโกมาซุม ศาลากลางจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 โดยมีกำหนดจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 19 -29 สิงหาคม 2563 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จัดระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2563 คัดเลือกภาค 4 ระนองเกมส์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ในระหว่างวันที่ 5 - 15 ธันวาคม 2563 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ จัดระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2564 ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งชนิดออกเป็น 46 ชนิด และการแข่งขันกีฬาคนพิการ 18 ชนิด โดยส่วนใหญ่ใช้สนามแข่งขันจังหวัดระนอง ส่วนกีฬาบางประเภทใช้สนามแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ และนราธิวาส
สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 ระนองเกมส์ มีตราสัญลักษณ์การแข่งขันเป็นพระราชวังรัตนรังสรรค์(จำลอง) และมาสคอตเป็นนกเงือกถือคบเพลิง