บ.เพอร์เฟคลิงค์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป สัมภาษณ์โครงการพัฒนาความยั่งยืนในเมืองแห่งอนาคต ประเทศไทย (TFCP) เพื่อปรับแผนหลังเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19

17 มิ.ย. 2563      173 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

บ.เพอร์เฟคลิงค์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป สัมภาษณ์โครงการพัฒนาความยั่งยืนในเมืองแห่งอนาคต ประเทศไทย (TFCP) เพื่อปรับแผนหลังเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19

วันนี้ (17 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้ให้สัมภาษณ์กับทางบริษัท เพอร์เฟคลิงค์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป ในฐานะที่ปรึกษาท้องถิ่นให้กับ JICA ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จากโครงการพัฒนาความยั่งยืนในเมืองแห่งอนาคต ประเทศไทย (TFCP) โครงการเมืองแห่งอนาคตในประเทศไทยโดย JICA เพื่อหาแนวทางและแผนงานในการสร้างเสริมเมืองอนาคตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองระนองในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองระนอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด จึงได้มีการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่มีประโยชน์มาปรับให้เข้ากับแผนโครงการ เพื่อตั้งรับและปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หลังเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19