การประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2563

19 มิ.ย. 2563      177 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (19 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม