การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของจังหวัด เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19

19 มิ.ย. 2563      158 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของจังหวัด เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19

วันนี้ (19 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของจังหวัด เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม