การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2563

22 มิ.ย. 2563      194 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2563

วันที่ (22 มิ.ย. 63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ (ก.บ.จ.) จังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดระนอง การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการจังหวัดระนอง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ