การประชุมแผนการดำเนินงานช่วงผ่อนคลายภายหลังมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

25 มิ.ย. 2563      97 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมแผนการดำเนินงานช่วงผ่อนคลายภายหลังมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ (25 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมแผนการดำเนินงานช่วงผ่อนคลายภายหลังมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ โดยมีนายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจากทั่วประเทศ มาประชุมหารือแนวทางการในการจัดกิจกรรมด้านการแข่งขันกีฬา, ด้านนันทนาการ, ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และด้านการพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา รวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมของกรมพลศึกษา ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีก้าวสะสมสูงสุด 3 อันดับแรกในกิจกรรม “DPE ชวนขยับนับก้าว” ท้าคุณสะสมก้าวให้ครบ 90,000 ก้าวขึ้นไป โดยมีผู้บริหารกรมพลศึกษา และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมด้วย
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดระนอง ได้มีผู้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 คือ คุณสุวณี งั้นบุญศรี จากอำเภอกระบุรี ทั้งนี้ ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้เป็นตัวแทนรับมอบถ้วยรางวัลกิจกรรม“DPE ชวนขยับนับก้าว” ของกรมพลศึกษา และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านในจังหวัดระนองที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้