จังหวัดระนองประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2563

25 มิ.ย. 2563      81 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดระนองประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่ (25 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุม
ก่อนเข้าวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 โดยจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในส่วนภูมิภาคและข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ราย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมครุฑทองคำ
จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้นำเสนอโครงการก้าวทันใจ Season 2 และโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างยั่งยืนระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยออกกำลังกาย มีความรู้และให้ชุมชนเป็นฐานของการส่งเสริมสุขภาพดี มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)เป็นตันแบบ โดยโครงการนี้เป็นกิจกรรมในรูปแบบการออกกำลังกายสะสมระยะทางเดินวิ่งได้ทุกที่ ทุกเวลา บันทึกการสะสมการออกกำลังกายในแอพพลิเคชั่นไลน์ พร้อมประเมินดัชนีมวลกาย(BM) รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลร่างกายแต่ละบุคคล ซึ่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ Season 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม2563 ประเภท อสม. จังหวัดระนองได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 81.58 ของ อสม.จังหวัดระนอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบโล่รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) ในการที่เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเป็นอันดับ 1 ของประเทศ