กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการ"เราทำความดีด้วยหัวใจ ต้านภัยไข้เลือดออก จังหวัดระนอง ปี 2563"

26 มิ.ย. 2563      89 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการ"เราทำความดีด้วยหัวใจ ต้านภัยไข้เลือดออก จังหวัดระนอง ปี 2563"

วันที่ (26 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายอุทัย คำเทียมแก้ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการ”เราทำความดีด้วยหัวใจ ต้านภัยไข้เลือดออก จังหวัดระนอง ปี 2563” โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง อยู่โซนที่ 4 ซอยท่าต้นสน โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาและหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือนของตนเองและสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งกิจกรรมเป็นการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ พ่นสารเคมี จัดเก็บขยะ และใส่สารเคมีในแหล่งน้ำ บริเวณภายในอำเภอเมืองจังหวัดระนอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุง