การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแหลมสน (PAC) ครั้งที่3/2563

26 มิ.ย. 2563      112 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแหลมสน (PAC) ครั้งที่3/2563

วันที่ (26 มิ.ย.63) เวลา 10.30 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนางสาวพิมพ์พิชชา ทองสัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแหลมสน (PAC) ครั้งที่3/2563 ณ ห้องประชุมอาคารค่ายเยาวชน ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแหลมสน นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุกฤติ กระต่ายจันทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน และคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแหลมสน
โดยประธานแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ เรื่องการเปิดท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ทุกที่ทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 63 และแนวทางและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในรูปแบบ New Normal ในอุทยาน โดนใช้แอพพลิเคชัน QueQ และ ไทยชนะ