การประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2563

29 มิ.ย. 2563      83 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2563

วันที่ (29 มิ.ย.63) เวลา 09.30 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ประธานการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมประชุมประจำเดือน ซึ่งการประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดที่ผ่านมา จากนั้นได้รายงานสรุปผลกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบเดือนมิถุนายน และแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม ต่อมาได้พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแบบ New Normal การใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และการเปิดอุทยานแห่งชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติได้มีมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว แบบ New Normal เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยการลงทะเบียนจองล่วงหน้าเข้าอุทยานแห่งชาติ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Que Q และลงทะเบียน เข้า – ออก พื้นที่ ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ