โครงการพัฒนาบุคลากรแห่งจังหวัด อบรมหลักสูตร ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน ระดับ C License

8 ก.ค. 2563      89 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการพัฒนาบุคลากรแห่งจังหวัด อบรมหลักสูตร ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน ระดับ C License

วันที่ (8 ก.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าพบปะผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรแห่งจังหวัด อบรมหลักสูตร ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน ระดับC License จังหวัดระนอง โดยมีอุปนายกฯจากสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ.ศ.ทศพร เหรียญเจริญ และนายกฤตภาส ศรีพัตรากร ผู้จัดการสนามยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากร

จุดประสงค์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ช่วยพัฒนาบุคลากร พัฒนาศักยภาพด้านผู้ฝึกสอน กีฬายิงปืนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น จากการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนระดับ 1 ล้วนส่งเสริมให้ผู้ฝึกสอนนั้นมีความรู้เกิดความชำนาญ มีประสบการณ์โดยตรง และให้มีความพร้อมความสามารถในการฝึกสอนเยาวชนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น