การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว จังหวัดระนอง ตามมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

11 ก.ค. 2563      84 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว จังหวัดระนอง ตามมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

วันที่ (11 ก.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว จังหวัดระนอง ตามมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว