จังหวัดระนอง ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่อำเภอกะเปอร์

17 ก.ค. 2563      73 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ (17 ก.ค.63) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง โดย ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง หมู่ที่ 5 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกของประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐโดยการบูรณาการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ กว่า 60 หน่วยงาน ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยียน และนำบริการสวัสดิการสงเคราะห์ของรัฐไปให้บริการประชาชน
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง ได้รับเกียรติจากนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง ซึ่งภายในบูธของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้นำแผ่นพับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และแบบสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกาย มาแจกและสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม