จังหวัดระนองจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสถาปนาเมืองระนอง

21 ก.ค. 2563      81 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดระนองจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสถาปนาเมืองระนอง

วันนี้ (21 ก.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสถาปนาเมืองระนอง ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสถาปนาเมืองระนองพร้อมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเมืองระนองเป็นหัวเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2405 ซึ่งในปีนี้จังหวัดระนองได้ครบรอบ 158 ปี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2405 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเมืองระนองแยกการปกครองจากเมืองชุมพร ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ์พระรัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการเมืองระนองคนแรก จังหวัดระนองจึงได้ถือเอาวันที่ 21 กรกฏาคมของทุกปี เป็น"วันสถาปนาเมืองระนอง"