การประชุมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

21 ก.ค. 2563      90 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่( 21 ก.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลากลางจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม