ลงพื้นที่ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

23 ก.ค. 2563      121 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ลงพื้นที่ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

วันที่ (23 ก.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่พลศึกษา และเจ้าหน้าที่สนง. ลงพื้นที่ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์ และน้องๆ นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายในครั้งนี้