กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24 ก.ค. 2563      81 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ (24 ก.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสนง. และเจ้าหน้าที่สนง. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอนุสรณ์ ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
สำหรับพื้นที่จังหวัดระนองได้กำหนดปลูกป่าชายเลนต้นโกงกางใบใหญ่ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ป่าชายเลน ชุมชนหลังอนามัยด่าน (ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 10,650 ต้น พื้นที่ 15 ไร่