การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2563

29 ก.ค. 2563      62 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2563

วันที่ (29 ก.ค.63) เวลา 13.30 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ประธานการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมประชุมประจำเดือน ซึ่งการประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดที่ผ่านมา จากนั้นได้รายงานสรุปผลกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบเดือนกรกฎาคม และแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม ต่อมาได้พูดถึงเรื่องโครงการยกระดับและฟื้นฟูกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ซึ่งในรอบเดือนที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมแล้ว 2 อำเภอ และภายในเดือนสิงหาคมจะจัดกิจกรรมอีก 2 อำเภอ สุดท้ายได้ชี้แจงถึงโครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน ระหว่างวันที 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563