ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.มท.)

4 ส.ค. 2563      65 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.มท.)

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.มท.) ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยการตรวจติดตามประเด็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในบทบาทของกระทรวงมหาดไทย         และประเด็นการจัดการด้านภัยพิบัติของจังหวัดระนอง ที่ประชุมได้มีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อนำเสนอข้อมูลในภาพรวม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานทั้งสองประเด็น