โฮมสเตย์บ้านทะเลนอก ยกระดับและฟื้นฟูกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

9 ส.ค. 2563      88 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โฮมสเตย์บ้านทะเลนอก ยกระดับและฟื้นฟูกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

เช้าวันอาทิตย์ (9 ส.ค.63) เวลา 09.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดโครงการยกระดับและฟื้นฟูกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ณ โฮมสเตย์บ้านทะเลนอก อ.สุขสำราญ เพื่อเป็นการยกระดับและฟื้นฟูกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง แนวทางในการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง และการขับเคลื่อนมาตรฐานโฮมสเตย์ เพื่อยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย