โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต Sport For All 4.0 จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 ส.ค. 2563      89 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต Sport For All 4.0 จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ลานบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วันนี้ (11 ส.ค.63) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต Sport For All 4.0 จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ลานบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต Sport For All 4.0 จังหวัดระนอง โดยดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง กล่าวรายงานกิจกรรม พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี รสสุคนธ์ ปลัดอาวุโส อำเภอกระบุรี นายภัทรภานุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศบาลเมืองระนอง นางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดระนอง นางจตุพร สุทธิรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เทศบาลเมืองระนอง อสก.อ.กระบุรี นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยกิจกรรม ออกกำลังกายแอโรบิก เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนใช้การออกกำลังกายเป็นสื่อในการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายของตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้สมบูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมาออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อห่างไกลยาเสพติด