การพัฒนาจังหวัดระนอง “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย”

17 ส.ค. 2563      83 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การพัฒนาจังหวัดระนอง “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย”

วันที่(17 ส.ค.63) ณ โรงแรมกาล่า จังหวัดระนอง นายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ วิทยากรบรรยาย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนอง ในหัวข้อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระนอง “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย” ให้กับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการระดับกรม ซึ่งได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563