สัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

19 ส.ค. 2563      77 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

บ่ายวันนี้ (19 ส.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้ให้สัมภาษณ์กับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองที่ยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก และการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจังหวัดระนอง เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน และปัญหาที่พบในธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งในมุนของรัฐ ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน