จังหวัดระนองพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำภาคใต้

21 ส.ค. 2563      149 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดระนองพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำภาคใต้

วันนี้ (21 ส.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำภาคใต้ ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จัดการแข่งขันฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

โดยสมาคมกีฬารักบี้ฟุลบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ของแต่ละประเภทเข้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร สำหรับวาระในที่ประชุมวันนี้ เป็นการพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และเน้นย้ำเรื่องมาตรการด้านสาธารณสุข ในการคัดกรองนักกีฬา และทีมงานจากจังหวัดต่างๆ ที่มาร่วมการแข่งขันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลให้กระจายมา สู่ระดับภูมิภาคส่งผลไปสู่ระดับสากล เพื่อต้องการส่งเสริมให้กีฬารักบี้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รักในการออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดี รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ระนอง