การประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2563

25 ส.ค. 2563      90 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2563

วันที่ (25 ส.ค.63) เวลา 13.30 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ประธานการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมประชุมประจำเดือน ซึ่งการประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประชุม THAILAND RIVIERA ณ จังหวัดเพชรบุรี และการประชุมคณะกรมการจังหวัดที่ผ่านมา จากนั้นได้รายงานสรุปผลกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบเดือนสิงหาคม และแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมในช่วงเดือนกันยายน ต่อมาได้พูดถึงเรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เยาวชน และนักเรียนในจังหวัดระนอง